Flora silvestre del Mediterráneo 3
Capparaceae
Capparis

Capparis spinosa
Alcaparro

Capparis zoharyi
Tapenera de Sierra Minera
Maerua

Maerua crassifolia ¤