Silene pusilla Waldst. & Kit. Caryophyllaceae
Ecología: Fisuras de rocas umbrosas y rezumantes 1-2 dm VII-VIII
Distribución: Centro y sur de Europa. Sistema pirenaico-cantábrico
Lugar: Valle de Belagua, NA

Valle de Belagua, NA