Centaurea borjae Valdés Berm. & Rivas Goday Compositae
Ecología: Acantilados costeros <15 cm VI-VII
Distribución: Norte de A Coruña
Lugar: Serra da Capelada, C

Serra da Capelada, C