Volutaria crupinoides (Desf.) Maire Compositae
Ecología: Prados secos, roquedos ~ 2-3 dm II-VI
Distribución: Saharosíndica Costa atlántica de Marruecos, Antiatlas
Lugar: Sidi Ifni, Marruecos

Sidi Ifni, Marruecos