Flora silvestre del Mediterráneo 3
Potamogetonaceae
Potamogeton

Potamogeton natans

Potamogeton nodosus
Llengua d'oca

Potamogeton perfoliatus